Behandelingen verslaving GGZ

Algemene informatie over behandelingen

Peggy-Sue Interventions & Addiction Counselling biedt hulp bij verslaving. Met een team van specialisten op het gebied van verslavingszorg (over het algemeen ervaringsdeskundigen) bieden wij direct hulp en advies. We bemiddelen als het gaat om specifieke behandelingen of klinische opnames. We begeleiden u of uw naaste(n) in het volledige traject van de intake tot de nazorg. Dit blijft overigens altijd maatwerk.

Onze dienstverlening bestaat kort samengevat uit de volgende speerpunten:

 • Interventies (bekend van tv)
 • Adviesgesprekken / Counselling
 • Bemiddeling bij deeltijdbehandeling
 • Bemidding bij klinische opname
 • Kortstondige of langdurige begeleiding van de verslaafde
 • Kortstondige of langdurige begeleiding van familie

Peggy-Sue doet over het algemeen zelf de intake (en op verzoek vrijwel altijd) en behoordeelt uw situatie. Het is mogelijk dat er meerdere trajecten tegelijk lopen. Wij beschikken over een team van casemanagers, familiecounselors en interventionisten die specifieke trajecten oppakken.

Stappenplan

Om u een beeld te geven van wat u kunt verwachten, geven wij kort de stappen weer van een interventie en bemiddelingstraject:

Interventie

 • Telefonische pre-screening
 • Intakegesprek (met alle betrokkenen)
 • Diverse vervolggesprekken
 • Documentatie en (intensieve) voorbereiding
 • Datum prikken voor pre-interventie en interventie
 • Projectmanagement en praktische voorbereiding
 • Daadwerkelijke interventie
 • Vervolgtraject (afhankelijk van uitkomst interventie)

Bemiddeling

 • Intakegesprek
 • Diverse vervolggesprekken
 • Aanbeveling klinische opname
 • Systeemgesprekken (indien nodig met familie)
 • Klinische opname
 • Safehousetraject met nazorg
 • Keuze met betrekking tot recovery companion

Kosten behandeling

Vergoeding door zorgverzekeraar

Uw behandeling wordt alleen vergoed door uw zorgverzekeraar als u een verwijzing heeft van uw huisarts. Een behandeling bij PSF Verslavingszorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Eigen risico

Bij alle zorgverzekeraars geldt voor volwassenen vanaf 18 jaar een verplicht eigen risico van minimaal € 385,-. De hoogte van uw eigen risico kunt u navragen aan uw zorgverzekeraar. Een eigen risico betekent dat u de eerste €385,- aan zorgkosten zelf betaalt. Heeft u gekozen voor een hoger eigen risico, dan geldt vanzelfsprekend het hogere bedrag.

Vragen?

Heeft u vragen over de vergoeding van een behandeling bij PSF Verslavingszorg, dan kunt u contact opnemen met één van onze medewerkers.