Behandelingen verslaving GGZ natuur MQP

Algemene informatie over behandelingen

Stichting Peggysue verslavingszorg ggz biedt hulp bij verslaving. Met een team van specialisten op het gebied van verslavingszorg bieden wij direct hulp en advies. We bemiddelen als het gaat om specifieke behandelingen of klinische opnames. We begeleiden u of uw naaste(n) in het volledige traject van de intake tot de nazorg. Dit blijft overigens altijd maatwerk.

Onze dienstverlening bestaat kort samengevat uit de volgende speerpunten

 • Klinische opname in Zuid-Afrika en in Nederland (afkickkliniek).
 • Interventies (bekend van TV).
 • Bemiddeling bij deeltijdbehandeling.
 • Adviesgesprekken/addiction counseling
 • Kortstondige of langdurige begeleiding van de verslaafde
 • Kortstondige of langdurige begeleiding van familie

Peggy-Sue doet over het algemeen zelf de eerste intake en behoordeelt uw situatie. Het is mogelijk dat er meerdere trajecten tegelijk lopen waardoor een van de collega's dit overneemt. Wij beschikken over een team van casemanagers, familiecounselors en interventionisten die specifieke trajecten oppakken.

Stappenplan

Om u een beeld te geven van wat u kunt verwachten, geven wij kort de stappen weer van een interventie en bemiddelingstraject:

Interventie traject

 • Telefonische pre-screening
 • Intakegesprek (met alle betrokkenen)
 • Diverse vervolggesprekken
 • Documentatie en (intensieve) voorbereiding
 • Datum prikken voor pre-interventie en interventie
 • Projectmanagement en praktische voorbereiding
 • Daadwerkelijke interventie
 • Vervolgtraject (afhankelijk van uitkomst interventie)

Klinische opname (afkickkliniek)

 • Intakegesprek met Peggy-Sue
 • Vervolg gesprek met de psycholoog voor machtiging verzekering
 • Aanbeveling klinische opname of ambulant 
 • Systeemgesprekken (indien nodig met familie)
 • Klinische opname
 • Safehousetraject met nazorg - samenwerking met goede safehouses
 • Keuze met betrekking tot recovery companion

Kosten van de behandeling

Vergoeding door zorgverzekeraar

Uw behandeling wordt alleen vergoed door uw zorgverzekeraar als u een verwijzing heeft van uw huisarts. Een behandeling bij een van onze klinieken kan alleen indien de verzekering een machtiging verleent. De opname wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Dus aanvullend of niet maakt geen verschil. 

Eigen risico

Bij alle zorgverzekeraars geldt voor volwassenen vanaf 18 jaar een verplicht eigen risico van minimaal € 385,-. De hoogte van uw eigen risico kunt u navragen aan uw zorgverzekeraar. Een eigen risico betekent dat u de eerste €385,- aan zorgkosten zelf betaalt. Heeft u gekozen voor een hoger eigen risico, dan geldt vanzelfsprekend het hogere bedrag.

Vragen?

Heeft u vragen over de vergoeding van een behandeling bij Stichting Peggysue verslavingszorg GGZ dan kunt u contact opnemen met één van onze medewerkers.