counselor en psycholoog aan het werk

Ambulante behandeling

Ambulant 

Een ambulante behandeling is een behandeling die bestaat uit wekelijkse individuele gesprekken voor een bepaalde periode. Met uw behandelaar gaat u één op één werken aan uw verslavingsproblematiek. Afhankelijk van uw behandelplan heeft u naast deze gesprekken ook wekelijkse groepsbijeenkomsten onder leiding van een van onze behandelaren en/of deskundigen.

Individuele gesprekken bestaan uit diverse therapieën zoals cognitieve gedragstherapie. Bij verslaving speelt vaak naast de middelenafhankelijkheid ook de levensstijl van de persoon een grote rol. Een levensstijl die bijvoorbeeld bestaat uit stress en andere triggers die leiden tot drugs- en of alcoholmisbruik. Bij een ambulante behandeling helpt de behandelaar onderliggende problemen te begrijpen en de verslaving te overwinnen.

Kosten 
Heeft u een Nederlandse zorgverzekering, dan wordt uw behandeling bij ons vergoed via de Zorgverzekeringswet. Onze klinieken zijn specialistische GGZ-instellingen, wat inhoudt dat de behandelingen onderdeel zijn van de vergoedingen in de basisverzekering. Houdt wel rekening met het eigen risico van de zorgverzekeraar, de hoogte hiervan kunt u vinden op de website van de zorgverzekeraar.

Privaat
Privaat maatwerk verslavingszorg door middel van eigen betalingen is ook mogelijk. Bel of mail voor meer informatie. 

Vragen?
Als u of een van uw dierbaren vragen heeft, neem dan contact op met een van onze medewerkers. 

Direct contact formulier