medische detox

Detox - detoxificatie

Detoxificatie, ofwel ontgiften, is het ontwenningsproces van psychoactieve stoffen. Psychoactieve stoffen zijn o.a. stoffen die invloed hebben op het gedrag en de beleving van de gebruiker. Enkele middelen die deze stofjes bevatten zijn cannabis en alcohol. Een detox behandeling zal dan ook ingezet kunnen worden bij een alcoholverslaving, cocaïne-of cannabisverslaving en medicijnverslaving.

De eerste stap richting herstel

Bij veel verslavingen is detox vaak de eerste stap in de behandeling. Op dit moment maken wij gebruik van samenwerkingsverbanden voor een veilige detox. In sommige gevallen is de detox licht genoeg om in de kliniek te laten plaatsvinden, zowel in Nederland, Zuid Europa of de kliniek in Zuid-Afrika.  

Tijdens de intakefase wordt een beeld gevormd van het gebruik en de achtergrond van de cliënt. In deze fase wordt er door middel van diagnostiek bepaald of detoxificatie een onderdeel wordt van het behandelplan van cliënt. Een detoxificatie wordt geïndiceerd indien een cliënt te maken krijgt met (ernstige) ontwenningsverschijnselen nadat hij of zij met het gebruik van psychoactieve stoffen, drugs en/of alcohol, is gestopt.

Opnameduur van een detox behandeling

De opnameduur is verschillend per cliënt en wordt door de arts in overleg met de cliënt bepaald. Daarbij wordt rekening gehouden met de volgende factoren:

  • Soort drugs en/of middelen;
  • De totale dagelijkse dosering;
  • Het interval tussen de doses;
  • De duur van het gebruik;
  • De individuele gevoeligheid.

Kosten detoxificatie

Heeft u een Nederlandse zorgverzekering, dan wordt uw detox behandeling vergoed via de Zorgverzekeringswet. Houdt wel rekening met het eigen risico van de zorgverzekeraar, de hoogte hiervan kunt u vinden op de website van de zorgverzekeraar.

Hoe werkt de behandeling na detoxificatie?

Na het ontgiften start de behandeling op weg naar verder herstel. Wij bieden hiervoor een intensieve (ambulante) verslavingsbehandeling aan. Bij onze dagbehandeling volg je een aantal dagen per week een gepersonaliseerd dagprogramma. Hierbij komen verschillende therapieën aan bod zoals cognitieve gedragstherapie, leefstijl- en emotieregulatie-training. Het dagprogramma vindt in groepsverband plaats. Afhankelijk van de persoonlijke behoefte zijn er aanvullende 1-op-1 sessies met een behandelaar.

Verslaving kent vrijwel nooit één oorzaak. Om deze reden gaan Peggy-Sue en haar team uit van een holistische benadering. Er wordt een uitgebreid behandelplan opgemaakt dat de hele persoon behandelt in plaats van alleen de verslaving. Deze aanpak maakt de kans op terugval na afloop van een behandeling aanzienlijk kleiner.

Vragen?

Als u of een van uw familieleden vragen heeft, neem dan contact op met een van onze medewerkers: 085-1300 700 of 0651617794.