detox

Detox - detoxificatie

Detoxificatie, ofwel ontgiften, is het ontwenningsproces van psychoactieve stoffen. Psychoactieve stoffen zijn o.a. stoffen die invloed hebben op het gedrag en de beleving van de gebruiker (bijvoorbeeld cannabis, alcohol, cocaïne etc.).

Bij veel verslavingen is detox vaak de eerste stap in de behandeling. Peggty-Sue Verslavingszorg beschikt over een eigen klinische detox-vestiging gevestigd in Werkendam, genaamd GGZ Biesbosch.

Tijdens de intakefase wordt een beeld gevormd van o.a. het gebruik en achtergrond van de cliënt. In deze fase wordt er door middel van diagnostiek bepaald of detoxificatie een onderdeel wordt van het behandelplan van cliënt. Een detoxificatie wordt geïndiceerd indien een cliënt te maken krijgt met (ernstige) ontwenningsverschijnselen nadat hij of zij met het gebruik van psychoactieve stoffen, drugs en/of alcohol, is gestopt.

Opnameduur

De opnameduur is verschillend per cliënt en wordt door de arts in overleg met de cliënt bepaald. Daarbij wordt rekening gehouden met de volgende factoren:
– soort drugs en/of middelen;
– de totale dagelijkse dosering;
– het interval tussen de doses;
– de duur van het gebruik;
– de individuele gevoeligheid.

Kosten

Heeft u een Nederlandse zorgverzekering, dan wordt uw behandeling bij Peggty-Sue Verslavingszorg vergoed via de Zorgverzekeringswet. Houdt wel rekening met het eigen risico van de zorgverzekeraar, de hoogte hiervan kunt u vinden op de website van de zorgverzekeraar.

Vragen?

Als u of een van uw dierbaren vragen heeft, neem dan contact op met een van onze medewerkers.