Interventie

Hoe groot is de kans op succes bij een interventie?

Het ligt eraan wat verstaan wordt onder succes. Uiteindelijk is altijd wel een partij geholpen. Zelfs als de verslaafde zelf niet meewerkt is de familie verder gekomen...

Het ligt eraan wat verstaan wordt onder succes. Uiteindelijk is altijd wel een partij geholpen. Zelfs als de verslaafde zelf niet meewerkt is de familie verder gekomen. Denk hierbij aan verkregen inzicht, reële verwachtingen en hernieuwd contact met de verslaafde. Wij weten uit de ervaring dat zo'n zestig tot tachtig procent van de verslaafden wel meewerkt. Meestal kunnen we dit vooraf (per geval) al redelijk goed inschatten.