Algemene vragen

Hoe zit het met nazorg?

Of nazorg wordt vergoed is afhankelijk van de kliniek waar de persoon geplaatst wordt. Als hij/zij een terugval heeft, en in actieve verslaving is, is nazorg in groepsverband niet mogelijk.

Of nazorg wordt vergoed is afhankelijk van de kliniek waar de persoon in kwestie geplaatst wordt. Als deze persoon een terugval heeft, en in actieve verslaving is, is nazorg in groepsverband niet mogelijk. De nazorg wordt geboden aan mensen die tenminste zes weken clean en sober zijn en een behandeling achter de rug hebben. Individuele gesprekken zijn wel mogelijk totdat er bijvoorbeeld weer een opname plaatsvindt. Bovendien kan er een zogenaamde recovery companion ingezet worden. Dit zijn wel privé betaalde kosten. Vooralsnog zijn wij voorstander van groepsgesprekken die voortvloeien uit klinische opnames. Dus ook bij een terugval zullen we de verslaafde motiveren om weer klinische hulp te aanvaarden.