Klachtencommissie

Stichting Peggysue Verslavingszorg GGZ spant zich maximaal in voor haar clienten. Wij staan voor kwaliteit en veiligheid. Voor herstel van verslaving voor alle betrokkenen in een familie systeem waar deze problematiek heerst. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent over je traject. We vragen je jouw kwestie het liefst aan ons te richten. Mocht het niet mogelijk of wenselijk zijn, hebben wij de mogelijkheid gecreeerd om eventuele klachten bij een onafhankelijke klachtenportaal voor de zorg te melden. 

Soms, is de patient (de verslaafde) immense dankbaar, na een interventie traject. Niet altijd direct, maar zeker en bijna altijd na een aantal weken of maanden, mits ze in herstel zijn, en aan een programma van herstel blijven werken. Bijna altijd is de familie (de opdrachtgever) blij, dankbaar, en hebben ze nieuwe inzichten en rust gekregen. Er valt een grote last van hun schouders, en ze kunnen hun leven anders inrichten, en vooral anders omgaan met “de verslaafde”. Helaas, komt het ook voor, dat voor de verslaafde het moeilijk blijft, wel een traject doorloopt, maar niet van harte. Hij of zij is (nog) niet bereidt de nieuwe manier van leven te omarmen. Zelfs wanneer ze niet meer gebruiken (ook alcohol is een drug en zien wij alcohol bij verslaving als gebruiken). Ze zijn dan wel abstinent maar niet in herstel. Soms zijn ze dan nog onaangenaam naar familieleden, collega's en mensen om zich heen. Ze zijn misschien nog niet in staat om naar zichzelf te kijken, dus kijken ze buiten zichzelf, en geven ze iedereen de schuld voor alles. Voor ons is het natuurlijk fijn wanneer iedereen gelukkig is, en dat gebeurt ook vaak, maar we accepteren dat het een ieders proces is. Bovendien, ook wij zijn "machteloos over mensen, plaatsen en dingen". (Stap 1). We hebben geleerd dat niet iedereen gezond wil of kan worden, of misschien nog niet. Vaak, indien het "kwartje niet valt", is er sprake van andere problematiek naast de verslaving. Dit vertroebelt het gezonde verstand, die wij juist in de interventie proberen te vangen, en in dat bewuste moment, de “window of opportunity” laten we zien hoe het leven anders (mooier) kan zijn. Herstel van verslaving is niet persé weggelegd voor iedereen. Helaas. Maar wanneer de verslaafde niet “in herstel” wil, is het nog steeds mogelijk voor de familie, om hun “herstel” te pakken. Daarom is een concrete vereiste van ons uit, dat de familie ook zelf actief deelneemt aan zelfhulpgroepen zoals Al-Anon, CoDA, ACCA (volwassen kinderen van alcoholisten). En, waar mogelijk (indien de instantie dit aanbiedt) ook naar de familiebijeenkomsten van de behandelende instanties. Ook de familie wordt gevraagd open en eerlijk te zijn, en een bereidheid tot verandering te omarmen. Ingewikkelde familie constructies, een familielid niet laten deelnemen in het proces, en andere familie geheimen, leiden bijna altijd tot een niet succesvolle uitkomst.

Hiernaast is het ook handig te noemen, dat alhoewel veel klinieken in Nederland het nut inziet van interventie trajecten, niet iedere hulpverlener binnen die organisatie hier persé open voor staat.

Iedereen die met en voor Stichting Peggysue verslavingszorg GGZ werkt tracht te leven volgens bepaalde “spirituele” principes. Eerlijkheid en openheid. Liefde voor dit vak, en compassie voor de medemens. Immers uiteindelijk zijn we allemaal één.

Iedereen die werkzaamheden verricht voor Stichting Peggysue verslavingszorg GGZ is opgeleid voor zijn of haar taak. Denk aan internationale intervention opleidingen (met de benodigde trainingsuren), addiction counsellor en systeem opleidingen gebaseerd op de Hazeldon modellen van therapie in Nederland. De medici (een psychiater, verslavingsarts en teams waarin ook psychologen aanwezig zijn) zijn altijd betrokken op locatie waar daadwerkelijk behandeld wordt, zeker bij verzekerde zorg voor het declaratie deel. Wij werken alleen met de meest geschikte klinieken volgens onze doelstellingen voor herstel van verslaving, en de hulpvraag van de familie.

Wij behouden altijd het recht om een traject niet aan te nemen. We behouden ook altijd het recht om ervoor te kiezen niet met één of meerdere familieleden van een bemiddeling of interventie te werken. We kiezen ten alle tijden voor een ieders veiligheid.

We verzoeken ook nadrukkelijk dat bemiddeling clienten eerlijk zijn over gebruik, en andere belangrijke zaken. Zoals hun motivatie om hulpt te vragen. Pas dan kunnen we echt goed van dienst zijn.

Onze klachten zijn ondergebracht bij https://erisietsmisgegaan.nl

Deze onafhankelijke partij zal alles in het werk stellen om zowel voor jullie als voor ons de situatie duidelijk in kaart te brengen. Verder staan we altijd open voor verbeteringen en jouw ervaringen zijn belangrijk voor ons om processen, en jullie verwachtingen nog beter te stroomlijnen.

Contact als u wil: https://erisietsmisgegaan.nl