Behandelingen

Mag ik zelf bepalen wie wel of geen informatie krijgt?

Dit bepaalt u zelf, maar wij adviseren hier wel in.

Dit bepaalt u zelf, maar wij adviseren hier wel in. Wij zijn voorstander van openheid van zaken. Het op de hoogte stellen van (naaste) familie en bijvoorbeeld werkgever zijn vaak wel nodig als voorwaarde voor een succesvol traject. Ook vanuit praktisch oogpunt. Wij stimuleren juist het doorbreken van het stigma van verslaving. Het is immers een ziekte en we willen dat naasten van de verslaafde dit ook zo gaan zien. Wanneer wij helpen uit te leggen wat er aan de hand is, zorgt dat vaak juist voor veel begrip en steun.