Veelgestelde vragen:

Algemene vragen

Peggy-Sue doet over het algemeen zelf de intake (en op verzoek vrijwel altijd) en beoordeelt uw specifieke situatie.

ta open en eerlijk in de gesprekken (open-minded zijn), weest bereid zelf ook een aantal zaken anders op te gaan aanpakken.

Een verslaving is soms moeilijk te herkennen. Stel jezelf eens de volgende vragen...

Uiteindelijk spreken we van zelfdiagnose. De verslaafde moet zelf erkennen dat hij of zij verslaafd is.

We beginnen met een telefonisch screening gesprek, deze is ondanks dat er vaak al advies gegeven wordt, kosteloos. Als het voor de aanvrager goed voelt, en wij het idee hebben dat we jullie kunnen helpen wordt u uitgenodigt voor een intakegesprek...

Of nazorg wordt vergoed is afhankelijk van de kliniek waar de persoon geplaatst wordt. Als hij/zij een terugval heeft, en in actieve verslaving is, is nazorg in groepsverband niet mogelijk.

De lengte van een traject is sterk afhankelijk van de hulpvraag. Uitgaande van een interventie met positief scenario, zal een interventietraject zo’n één tot twee weken na de aanvraag beginnen.

Over het algemeen zijn wij altijd bereikbaar tussen 09.30 – 22.00 uur.

Interventie

Alle interventietrajecten zijn uniek en worden op maat gemaakt.

Een interventietraject kan worden ingezet als de persoon in kwestie niet geholpen wil worden. In het algemeen wordt ervan uitgegaan dat iemand met een verslavingsprobleem zich alleen wil laten helpen als hij in vele opzichten aan de grond zit en geen enkele uitweg meer ziet

Het ligt eraan wat verstaan wordt onder succes. Uiteindelijk is altijd wel een partij geholpen. Zelfs als de verslaafde zelf niet meewerkt is de familie verder gekomen...

In zekere zin kan een interventie in onze ogen nooit mislukken. De interventie is voor vijftig procent bedoeld voor de familie van de verslaafde.

Behandelingen

Wij hebben connecties met klinieken zowel in Nederland als in het buitenland. Deze nauwe samenwerking resulteert in het snel kunnen handelen.

Ja. Zeker als de klinische opname via verzekerde (betaalde) zorg loopt. In het geval dat geheimhouding is gewenst (bij bekendheid of andere zwaarwegende belangen), werken wij met private (betaalbare) internationale klinieken.