Algemene vragen

Wat is de werkwijze?

We beginnen met een telefonisch screening gesprek, deze is ondanks dat er vaak al advies gegeven wordt, kosteloos. Als het voor de aanvrager goed voelt, en wij het idee hebben dat we jullie kunnen helpen wordt u uitgenodigt voor een intakegesprek...

We beginnen met een telefonisch screening gesprek, deze is ondanks dat er vaak al advies gegeven wordt, kosteloos. Als het voor de aanvrager goed voelt, en wij het idee hebben dat we jullie kunnen helpen wordt u uitgenodigt voor een intakegesprek.... Hier zijn wel kosten aan verbonden. Nadat u contact met ons hebt opgenomen om u zelf of een familielid te begeleiden zal de eerste afspraak, bij ons op kantoor of op een afgesproken locatie plaatsvinden. Deze eerste afspraak is zowel een kennismakingsgesprek waardoor u ons leert kennen als een intakegesprek waarin wij een beeld kunnen vormen over u en uw unieke situatie. Na het gesprek en de intake te hebben geëvalueerd zullen wij u adviseren over welk begeleidingsprogramma het beste bij de verslaafde en de familie past. U bent geheel vrij of u gebruik zult maken van het door ons uitgebrachte advies.

Onderwerpen die tijdens het intake gesprek aan bod komen.

  • waar de verslaafde mee worstelt
  • hoe lang hij/zij verslaafd is
  • aan welk middel (drugs/alcohol) of welk proces (bijv. games/gokken) hij/zij verslaafd is
  • de aanleiding tot deze verslaving
  • het stadium waarin de verslaafde en de familie zich bevinden
  • of de aanpak van PEGGYSUE ADDICTION INTERVENTIONS geschikt is voor de verslaafde en de familie

Het advies dat wij uitbrengen is gestoeld op een holistische benadering ten aanzien van verslaving waarvan abstinentie een van de uitgangspunten is (geheel onthouding). Onderdeel van het advies kan een opname in een detoxkliniek en/of verslavingskliniek zijn. Dit is overigens vrij vaak het geval. Eerst weg uit de huidige omgeving.

Terwijl de familie wordt geleerd in hun kracht te staan via een naasten programma en daardoor een actievere rol vervullen in het leven van de herstellende verslaafde terwijl de druk op de individuen wordt geminimaliseerd. Wanneer de verslaafde zich reeds in een kliniek bevindt of daar net uit is gekomen dan kunnen wij vaak direct overgaan tot het opstellen van het structureel beschermingsprogramma tegen terugval. Mits de familie hier ook voor kiest.