Wat is een verslaving precies?

/Hulp bij verslaving/Naasten

Een verslaving kan gezien worden als een onontkoombare behoefte aan, alsook afhankelijkheid van, bepaalde middelen of een handeling. Over het algemeen is dit alcohol, nicotine en drugs, maar ook eten, gamen en seks kunnen verslavingen zijn.

Een verslaving is altijd deels lichamelijk en deels psychisch. Bij overwegend lichamelijke verslavingen gaat het om een veranderd functioneren van het lichaam ten gevolge van overmatig gebruik van een product. In dit geval krijgt de verslaafde bepaalde ontwenningsverschijnselen als er gebrek is aan het betrokken middel. Wat de verslaving en de bijhorende verschijnselen van alcoholmisbruik of een ander middel precies inhouden, hangt helemaal af van het soort middel en de persoon in kwestie. De verschijnselen van alcoholmisbruik zijn anders dan bijvoorbeeld van drugs.

De oorzaak

Verslavingen kunnen verschillende oorzaken hebben, zowel erfelijk als omgevingsgebonden en psychisch. Een psychische oorzaak van verslavingen kan een depressie zijn, waardoor de persoon in kwestie naar stimulerende middelen grijpt. Stress, angst en verveling kunnen eveneens oorzaken zijn van verslavingen. Vaak is een dergelijke situatie tenslotte het gevolg van de onmogelijkheid om met psychische pijn om te gaan.

Een trauma verbrijzelt iemands veilige aannames over de wereld om hem of haar heen. Eén van de nadeligste gevolgen is innerlijke fragmentatie en emotionele splitsing tussen lijf en hoofd, emoties en handelingen, aan- en afwezigheid. Dit is geen proces ‘tussen de oren’, maar diep geworteld in onze overlevingsmechanismes en gestuurd vanuit het Centrale Zenuwstelsel.
Emoties, die te overweldigend zijn om te kunnen verwerken worden afgesplitst van het gevoel en als het ware in bevroren en gefragmenteerde toestand opgeslagen op een afgesloten plek. Het is alsof er kortsluiting optreedt.

De symptomen van een verslaving en ontwenningsverschijnselen

Verslavingen kunnen uiteenlopende symptomen hebben, en een overzicht is dan ook van toepassing:

  • Het verlies van controle bij gebruik van een verslavend middel;
  • Irrationeel gedrag en stemmingswisselingen (symptomen alcoholisme);
  • Rode, pijnlijke ogen met wijde pupillen (vooral bij drugsverslaving), een onregelmatige ademhaling, jeukende/lopende neus, misselijkheid, enzovoort;
  • Steeds meer nodig hebben van een bepaald midden voor een effect (een verhoogde tolerantie voor het middel) en
  • Als iemand stopt met een middel treden er afkickverschijnselen op.

Stoppen met een verslavend middel is geen eenvoudige opdracht, of het nu gaat om een psychische of een lichamelijke verslaving. Pogingen om te stoppen lopen vaak fout af, waardoor de verslaafde weer ineens in de vicieuze cirkel van verslaving terechtkomt. Vaak kunnen hierbij ook gevaarlijke, lichamelijke afkickverschijnselen optreden. Verslaafd zijn zorgt ervoor dat de persoon in kwestie niet langer kan functioneren op sociaal- of werkvlak. Een goede begeleiding bij Peggy-Sue kan daar bij helpen.