Behandelingen

Wordt mijn huisarts / specialist op de hoogte gesteld?

Ja. Zeker als de klinische opname via verzekerde (betaalde) zorg loopt. In het geval dat geheimhouding is gewenst (bij bekendheid of andere zwaarwegende belangen), werken wij met private (betaalbare) internationale klinieken.

Ja. Zeker als de klinische opname via verzekerde (betaalde) zorg loopt. In het geval dat geheimhouding is gewenst (bij bekendheid of andere zwaarwegende belangen), werken wij met private (betaalbare) internationale klinieken.