Intervention group discussing

Wat is een Interventie ?

Een interventie is een ingrijpende doch liefdevolle en effectieve manier om een verslaafde bewust te maken van de ernst van zijn of haar probleem en zich open te stellen voor hulp door ons en de familie. Door middel van een professionele interventie van een ervaren interventionist doen wij alles om de juiste behandeling, voor de verslaafde in gang te zetten.

Een verslaving is een vorm van dwangmatig gedrag dat steeds moeilijker onder controle te houden is en het leven van een verslaafde volledig gaat beheersen. Er zijn verschillende verslavingen: verslavingen aan voedsel, gamen, medicijnen, het verzamelen van spullen, alcohol, drugs, gokken of seks. Een interventie is bij al deze verslavingen mogelijk. Bij een interventie roep je de hulp in van een verslavingsdeskundige om een familielid, vriend, werknemer of collega te confronteren met zijn of haar verslaving. Het doel is dat hij of zij hulp accepteert.

Wanneer een interventie ?

Een interventietraject kan worden ingezet als de persoon in kwestie niet geholpen wil worden. In het algemeen wordt ervan uitgegaan dat iemand met een verslavingsprobleem zich alleen wil laten helpen als hij in vele opzichten aan de grond zit en geen enkele uitweg meer ziet. Voorbeelden van dieptepunten zijn: het kwijtraken van je baan of je huis, een verbroken relatie of mentaal en fysiek instorten. Een zogenaamd dieptepunt wordt “hitting rock bottom” genoemd. Maar het is niet nodig te wachten tot persoonlijke of zakelijke tragedies een feit zijn.

Op zo’n moment ziet iemand waarschijnlijk niet in dat het zo niet langer kan. Of misschien ziet degene het probleem wel in, maar heeft hij de hoop op enige mogelijkheid om anders te kunnen leven opgegeven. De omgeving begrijpt zijn verslaving niet. Dat weet hij zeker. De voorafgaande zorgtrajecten zijn hiervan het bewijs. Uw kind, ouder of partner heeft extra bijzondere hulp nodig om dit probleem met alles wat er in ons is, samen aan te gaan.

Het doel van de interventie is dan ook om uw naaste te confronteren met de gevolgen van de verslaving, maar ook om duidelijk te maken dat het anders kan worden. Dat ze beter kunnen worden. De confrontatie met het probleem is altijd vanuit liefde en mededogen. Een ander onderdeel van dit interventietraject is dat er al veel zaken die op de achtergrond spelen, door ons worden geregeld en gecoördineerd, waardoor een versnelde (spoed)opname mogelijk is.

Familie-interventie

Deze interventie heeft een tweeledig doel: de verslaafde persoon stimuleren een behandeling te accepteren en de familie te informeren over de ziekte van verslaving. In sommige gevallen is er mogelijk sprake van een erfelijke belasting, waardoor deze familieziekte niet alleen de persoon in kwestie aangaat, maar tevens een deel van de familie. Zelfs de omgevingsfactoren kunnen een rol spelen. Daarnaast kunnen deze twee factoren gecombineerd voorkomen.

Executive of zakelijke interventie

Het kan zijn dat u als manager of afdelingshoofd op zoek bent naar hulp voor een, volgens u, verslaafde medewerker. Of iemand van wie u het vermoeden hebt dat verslaving een rol speelt in het ziekteverzuim. Ook dan kunnen we stapsgewijs werken aan een interventie, waarbij in goed overleg in sommige gevallen ook de naasten worden betrokken.

Stappenplan

Om u een beeld te geven van wat u kunt verwachten, geven wij kort de stappen weer van een interventie:

Interventie

  • Telefonische pre-screening
  • Intakegesprek (met alle betrokkenen)
  • Diverse vervolggesprekken
  • Documentatie en (intensieve) voorbereiding
  • Datum prikken voor pre-interventie en interventie
  • Projectmanagement en praktische voorbereiding
  • Daadwerkelijke interventie
  • Vervolgtraject (afhankelijk van uitkomst interventie)

Contact

Heeft u vragen? Neem contact met ons op via info@peggy-sue.com zodat wij onze werkwijze en prijzen kunnen toelichten.