top of page

Veelgestelde vragen

Interventions &  Addiction Counselling.

Een professionele interventie kan de oplossing zijn

 • Wij hanteren geen wachttijden, u kunt in de meeste gevallen al binnen 2 weken bij ons terecht voor een intake.

  Wij hebben connecties met klinieken zowel in Nederland als in het buitenland. Deze nauwe samenwerking resulteert in het snel kunnen handelen. Met name bij noodzakelijke gebeurtenissen kan er snel iets geregeld worden. Dit is per casus verschillend. Neem daarom ook gerust contact met ons op!

 • Alle interventietrajecten zijn uniek en worden op maat gemaakt. Een interventie is een intensief en tijdrovend proces met een uitgebreide voorbereiding, ondersteuning voor de familie en direct betrokkenen en nazorg voor alle partijen. Een interventie valt niet onder verzekerde zorg en dient dus altijd zelf betaald te worden. Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek waarbij we u kunnen informeren over de prijzen en mogelijkheden. Wij handelen snel en professioneel.
   

  Alles is bespreekbaar en we zoeken altijd naar de opties die het best bij u en uw familie, kennis of collega passen. We ondernemen niets totdat u zich goed voelt bij de afspraken.

 • Peggy-Sue en/of Benjamin doen over het algemeen zelf de eerste intake doet over het algemeen zelf de intake (en op verzoek vrijwel altijd) en beoordeelt uw specifieke situatie. Het is mogelijk dat er meerdere trajecten tegelijk lopen. Ons team bestaat uit casemanagers, familiecounselors en interventionisten die specifieke trajecten oppakken. Bovendien is Peggy-Sue ook vaak in het buitenland i.v.m. kliniekbezoeken, symposia of soms om zelf even tot rust te komen. Peggy-Sue overziet wel alle trajecten en blijft hierbij altijd in meer of mindere mate bij betrokken.

 • Wij zijn uniek met onze nazorg, wij bieden 24 weken nazorg. Dit doen we in groepsverband en uiteraard heb je ook individuele sessies met jouw behandelaar.

  Of nazorg wordt vergoed is afhankelijk van de kliniek waar de persoon in kwestie geplaatst wordt. Als deze persoon een terugval heeft, en in actieve verslaving is, is nazorg in groepsverband niet mogelijk.

   

  De nazorg wordt geboden aan mensen die tenminste zes weken clean en sober zijn en een behandeling achter de rug hebben. Individuele gesprekken zijn wel mogelijk totdat er bijvoorbeeld weer een opname plaatsvindt. Bovendien kan er een zogenaamde recovery companion ingezet worden. Dit zijn wel privé betaalde kosten.

   

  Vooralsnog zijn wij voorstander van groepsgesprekken die voortvloeien uit klinische opnames. Dus ook bij een terugval zullen we de verslaafde motiveren om weer klinische hulp te aanvaarden.

 • De voertaal van de behandeling is Engels, daarnaast verstaan enkele behandelaren ook Nederlands.

 • Dit bepaalt u zelf, maar wij adviseren hier wel in. Wij zijn voorstander van openheid van zaken. Het op de hoogte stellen van (naaste) familie en bijvoorbeeld werkgever zijn vaak wel nodig als voorwaarde voor een succesvol traject. Ook vanuit praktisch oogpunt. Wij stimuleren juist het doorbreken van het stigma van verslaving. Het is immers een ziekte en we willen dat naasten van de verslaafde dit ook zo gaan zien. Wanneer wij helpen uit te leggen wat er aan de hand is, zorgt dat vaak juist voor veel begrip en steun.

 • In zekere zin kan een interventie in onze ogen nooit mislukken. De interventie is voor vijftig procent bedoeld voor de familie van de verslaafde (of de aanvrager – deze moet wel echt een belangrijke plaats in het leven van de verslaafde hebben). En doordat zij een heel proces doorlopen is er altijd sprake van verandering. Soms duurt het alleen wat langer voordat de verslaafde volgt. Zelfs als het ergste gebeurt. De verslaafde haalt het niet. Dan nog, is het gelukt, want de familieleden weten dat ze alles hebben gedaan wat in hun macht ligt. Ze hebben geleerd dat het niet meer in hun handen is of was en hebben hun eigen programma van herstel.

 • Sta open en eerlijk in de gesprekken (open-minded zijn), weest bereid zelf ook een aantal zaken anders op te gaan aanpakken. Ieder traject is verschillend en op maat gemaakt. Wij leggen u alles uit. Probeer niet te veel op zaken vooruit te lopen. Ieder traject is organisch.

bottom of page