top of page

Het doel van een interventie

Het plegen van interventie heeft een tweeledig doel: de verslaafde persoon stimuleren een behandeling te accepteren en de familie te informeren over de ziekte van verslaving. 


In sommige gevallen is er mogelijk sprake van een erfelijke belasting, waardoor deze familieziekte niet alleen de persoon in kwestie aangaat maar ook een deel van de familie. Zelfs de omgevingsomstandigheden kunnen een rol spelen. Daarnaast kunnen deze twee factoren gecombineerd voorkomen.

INTERVENTIE