top of page

Hoe herken je verslaving in een naaste?


Het kan moeilijk zijn om te erkennen dat een geliefde worstelt met verslaving. De tekenen zijn soms subtiel en gemakkelijk over het hoofd te zien van buitenaf, maar als naaste kan je soms al enige tijd rondlopen met een onderbuikgevoel. Peggy-Sue adviseert:


"Luister naar dat onderbuikgevoel, want ik zeg altijd: If it walks like a duck and talks like a duck, it probably is a duck." 


Het herkennen van de signalen van verslaving is een cruciale eerste stap naar het bieden van hulp en ondersteuning. In deze blog zullen we vijf belangrijke kenmerken bespreken die kunnen wijzen op het feit dat iemand in jouw omgeving mogelijk lijdt aan een verslaving. 

 

1. Gedragsveranderingen 


Een van de meest voor de hand liggende tekenen van verslaving bij een naaste zijn plotselinge en opvallende gedragsveranderingen. Dit kan variëren van stemmingswisselingen tot onvoorspelbaar gedrag. Misschien merk je dat ze zich terugtrekken uit activiteiten die ze vroeger leuk vonden, of juist meer risicovol gedrag vertonen. Het kan ook zijn dat ze geheimzinnig of defensief worden als je vragen stelt over hun gedrag. 


2. Fysieke veranderingen 


Naast gedragsveranderingen kunnen fysieke veranderingen ook aanwijzingen zijn voor een verslavingsprobleem. Deze veranderingen kunnen subtiel beginnen, zoals gewichtsverlies of gewichtstoename, bloeddoorlopen ogen, trillende handen of een verwaarloosd uiterlijk. Het is belangrijk om op te merken of deze veranderingen geleidelijk optreden of plotseling verschijnen en gepaard gaan met andere tekenen van verslaving. 


3. Isolatie 


Verslaafden kunnen vaak de neiging hebben om zichzelf terug te trekken uit sociale activiteiten en zich te isoleren van vrienden en familie. Ze vermijden misschien bijeenkomsten of sociale gelegenheden waar ze voorheen actief aan deelnamen of ze zijn juist vaak van huis weg. Deze isolatie kan dienen om hun verslaving te verbergen, maar het kan ook een symptoom zijn van de emotionele tol die verslaving kan eisen. 


4. Onbetrouwbaarheid 


Een ander kenmerk van verslaving is dat de persoon vaak onbetrouwbaar wordt. Ze kunnen beloften niet nakomen, afspraken missen of zich niet aan hun woord houden. "Als je vragen gaat stellen, komen ze met lange ingewikkelde antwoorden." Deze onbetrouwbaarheid kan zowel op persoonlijk als professioneel niveau optreden en kan leiden tot conflicten en problemen in werk en relaties. 


5. Financiële problemen 


Verslaving kan aanzienlijke financiële problemen veroorzaken voor de persoon en hun naasten. Het kan zijn dat ze geld lenen of stelen om hun verslaving te bekostigen, regelmatig geld uitgeven aan hun verslavende middelen of activiteiten, of zelfs hun baan verliezen als gevolg van hun verslaving. Financiële problemen kunnen een indicator zijn van een dieperliggend verslavingsprobleem. 

 

Het herkennen van tekenen van verslaving bij een naaste en in actie komen, kan moeilijk en pijnlijk zijn, maar het is een belangrijke eerste stap naar hulp en herstel. Door opmerkzaam te zijn op gedragsveranderingen, fysieke veranderingen, isolatie, onbetrouwbaarheid en financiële problemen, kun je mogelijk ingrijpen voordat de situatie verergert. 

47 views

Comentários


bottom of page