top of page

Wat doet een interventionist?


Wanneer een geliefde worstelt met verslaving, kan het moeilijk zijn om hulp te accepteren. De rol van een interventionist komt dan naar voren als mogelijk een cruciale stap naar herstel. Maar wat houdt dit precies in? In deze blog duiken we dieper in op wat een interventionist doet, hoe een interventie verloopt en waarom het zo'n belangrijke rol speelt in het proces van herstel van verslaving. 

  

Wat is een interventie? 

  

Een interventie is een gestructureerde confrontatie, vaak georganiseerd door vrienden en familie, die worden uitgevoerd door een professionele hulpverlener, een interventionist. 

  

Het doel van deze interventie is om de persoon met de verslaving te stimuleren om hulp te aanvaarden en zijn of haar verslaving te erkennen om een positieve verandering in gang te zetten richting herstel en gezondheid. 

  

De rol van een Interventionist 

  

Degene die de interventie leidt, die hiervoor is opgeleid, wordt een interventionist genoemd. Hoewel dit een titel is die niet beschermd is, is een interventionist een professional met expertise in verslavingskunde en ervaring in het begeleiden van interventies. Hun rol is om de families te begeleiden bij het proces en om de interventie zelf te leiden. 

  

Stappen van een Interventie: 

  

1. Intake en Planning 

Het proces begint met een oproep voor een interventie, dit komt vaak vanuit de familie van een geliefde die worstelt met de ziekte verslaving. Hierna volgt een uitgebreide intake waarbij de familie wordt gevraagd om alle relevante informatie te verstrekken. Dit omvat ook het identificeren van “zwaktes” binnen het familiesysteem en het bepalen van de geschiktheid van alle betrokkenen. Deze fase duurt meestal zo'n 2,5 uur. 

  

2. Overweging 

Na de intake wordt de familie aangemoedigd om minimaal 24 uur na te denken over de beslissing om door te gaan met de interventie. Een interventie is een intensief traject wat tijd, aandacht en “commitment” vergt van alle betrokkenen. Het is daarom belangrijk dat de familie volledig achter de beslissing staat. 

  

3. Contractuele Overeenkomst 

Als de familie besluit door te gaan, wordt er een contract opgesteld waarin alle afspraken en verwachtingen worden vastgelegd. 

  

4. Voorbereiding en Coaching 

In deze fase deelt de interventionist kennis over het interventieproces. Hierbij wordt de familie begeleid bij het voorbereiden van de interventie. Zo moeten de betrokkenen brieven schrijven aan de geliefde die ze willen helpen. De interventionisten geven feedback en tips en zijn er ook voor familie counseling. "Niet alleen de verslaafde is ziek, maar het hele systeem eromheen." Daarom is de interventie er ook om nieuwe inzichten te geven en ongezonde patronen te doorbreken. Zo kan de familie geholpen worden bij het stellen van gezonde grenzen om de verslaving niet langer te faciliteren. 

  

5. Generale Repetitie 

Voorafgaand aan de interventie wordt een generale repetitie gehouden, ook wel een pre-interventie genoemd. Hierbij worden de brieven besproken die tijdens de interventie zullen worden voorgelezen. De familie wordt hierin voorbereid op de mogelijke scenario's, reacties en emoties. Alles om ze klaar te maken voor de interventie, zodat ze daarna zonder te veel zorgen de interventie goed voorbereid in kunnen.  

  

6. Interventie 

Op het afgesproken moment (de precieze tijd is afhankelijk van de persoon en situatie) wordt de interventie uitgevoerd, waarbij de interventionist de verslaafde confronteert met de impact van zijn of haar gedrag op de familie. Dit gebeurt vaak met behulp van brieven die door familieleden zijn geschreven. 

  

7. Opvolging 

Als de verslaafde instemt met hulp, wordt het proces in gang gezet, wat kan inhouden dat er een detox wordt geregeld en dat verdere behandeling verder wordt uitgerold. Als de verslaafde op dat moment niet instemt, blijft de interventionist de familie ondersteunen bij het motiveren van hun geliefde om hulp te zoeken. 

  

  

Een interventie is een complex proces dat zorgvuldige planning en begeleiding vereist. Door de deskundige begeleiding van een interventionist kunnen families hun geliefden helpen om de eerste stap te zetten naar herstel van verslaving. Met een combinatie van empathie, expertise en geduld spelen interventionisten een essentiële rol in het bevorderen van gezonde verandering en herstel binnen families die getroffen zijn door verslaving. 

70 views

Comments


bottom of page